|

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hugo Van de Voorde

Hugo Van de Voorde publiceerde een recensie over De Koude Oorlog op de website van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen: “Yvan Vanden Berghe is erin geslaagd de overweldigende wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren te integreren in deze nieuwe editie en het verhaal aan te passen aan de resultaten van het meest recente archiefonderzoek. (…) In 2006 verscheen de Nederlandse vertaling van John Lewis Gaddis’ Koude Oorlog. Het kreeg meteen enorm veel aandacht in de media. Als je dat boek vergelijkt met De Koude Oorlog van Yvan Vanden Berghe blijkt ten volle hoe waardevol, evenwichtig en betrouwbaar de studie van de Vlaamse emeritus hoogleraar is. Zijn brede visie, zijn professionele correctheid en zijn indrukwekkende expertise hebben gezorgd voor een publicatie-van-hoog-niveau. De doelgroep van de auteur is het grote publiek. Hij slaagt er dan ook in een meeslepend verhaal te brengen, in combinatie met subtiele, genuanceerde duiding. En hij heeft er zich wel voor behoed de vlotte lectuur te verstoren door voetnoten. Wel brengt hij na elk hoofdstuk een selectieve bibliografie, waarbij recente studies een ruime plaats innemen. De uitgever heeft de inspanningen van de auteur gerespecteerd door zelf aan de vormgeving van deze editie heel wat zorg te besteden.  Lees meer.