Biografie

Geboren in Brugge op 24 december 1941.

Opleiding en wetenschappelijke onderscheidingen

1959 : Grieks-Latijnse Koninklijk Atheneum Brugge
1963 : Licentiaat Geschiedenis Rijksuniversiteit Gent met grote onderscheiding
1969 : Doctor Geschiedenis Rijksuniversiteit Gent met grootste onderscheiding met proefschrift bij Prof. dr. J. Dhondt over de geschiedenis van Brugge op het einde van de 18e eeuw
1972 : Prijs Pro Civitate voor beroepshistorici
1972 : Eerste Laureaat Reisbeurzenwedstrijd Ministerie Nationale Opvoeding
1994 : Galbertus van Brugge-prijs

Loopbaan

1963-1964 : Leraar Rijksonderwijs
1964-1969 : Aspirant Nationaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek bij Prof. dr. J. Dhondt
1969-1972 : Aangesteld navorser Nationaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
1969-1971 : Deeltijds docent Economische Hogeschool Limburg (momenteel Universiteit Hasselt)
1972-1976 : Voltijds docent Economische Hogeschool Limburg
1976-1989 : Hoogleraar Economische Hogeschool Limburg
1973-1989 : Deeltijds docent/ hoogleraar aan de Universitaire Instelling Antwerpen
1989-1993 : Voltijds hoogleraar aan de Universitaire Instelling Antwerpen
1993-2007 : Voltijds gewoon hoogleraar aan de Universitaire Instelling Antwerpen (momenteel Universiteit Antwerpen)
1989-1998 : Gasthoogleraar aan de Economische Hogeschool Limburg/Limburgs Universitair Centrum
1991-1993 : Gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven
1995-1996 : Gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven
2005-2007 : Gasthoogleraar aan de Universiteit Hasselt

Wetenschappelijk werk

Publiceerde drie boeken en tientallen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften over de politieke, culturele en economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden op het einde van de 18e eeuw. Leidde de uitgave van het Brugse Van Walleghem-handschrift, waarvan reeds acht delen zijn verschenen.

Sinds 20 jaar vooral wetenschappelijk werk over de 20-eeuwse politieke geschiedenis van Europa, de Oost-West tegenstellingen en de Belgische buitenlandse politiek. Publiceerde het eerste standaardwerk in het Nederlands over de Koude Oorlog (1987) waarvan in 1991 en 1995 herwerkte edities verschenen. Het boek werd ook vertaald in het Frans, Tsjechisch en Russisch. In 2002 verscheen een volledig herwekte uitgave simultaan in het Nederlands en het Duits (Leipzig). De vijfde herwerkte uitgave is verschenen in januari 2008.

Was stichtend lid en bestuurslid van het Politologisch Instituut.

Was redactielid van Res Publica en van Neerlandia.

Was redactielid van de Internationale Spectator.

Is lid van de wetenschappelijke commissie van het stadsarchief Brugge.

Is bestuurslid van IPIS (International Peace Information Service).

Onderwijs

Doceerde economische en sociale geschiedenis, internationale politiek, Belgische politieke geschiedenis en deonthologie aan de Economische Hogeschool Limburg.

Doceerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen (thans Universiteit Antwerpen) vooral 20-eeuwse geschiedenis van internationale betrekkingen met nadruk op Europese geschiedenis en de Oost-Westconflicten.

Doceerde er ook de cursussen “Geschiedenis van het Belgisch buitenlands beleid” en “Actuele problemen van de internationale politiek”.

Doceerde de cursus “Geschiedenis van de internationale politiek” aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Was oprichter van de afstudeerrichting Internationale Politiek (1985) en de speciale licentie Internationale Politiek aan de Universitaire Instelling Antwerpen en sindsdien (1987) voorzitter van deze opleiding (thans master na master Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Antwerpen).

Was oprichter van de didactische werkgroep leraren geschiedenis aan het Post Universitair Centrum Limburg.

Was lid van de Nederlandse Visitatiecommissie Experimentele Letteren (september 1993 -april 1994) en Politieke Wetenschappen (2003-2004).

Was meermaals voorzitter van de vakgroep menswetenschappen aan de Economische Hogeschool Limburg en zetelde er in de Raad van Bestuur (VWOL).

Was voorzitter van het departement Politieke en Sociale Wetenschappen en voorzitter van de faculteit Rechten en Politieke Wetenschappen aan de Universitaire Instelling Antwerpen en als dusdanig lid van de Raad van Bestuur van de Universitaire Instelling Antwerpen. Zetelde in talloze commissies en raden.