| |

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Robin Aerts

Robin Aerts publiceerde op 18/07/2008 een recensie over De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hij schrijft: “De Koude Oorlog – een nieuwe geschiedenis” is een bijgewerkte nieuwe uitgave waarin schrijver Yvan Vanden Berghe de nieuwe gegevens die na het opengaan van de vele archieven uit de voormalige Sovjet Unie verwerkt heeft. (…) De kracht van dit boek zit in de onpartijdigheid van de schrijver, die op objectieve wijze de verschillende stappen doorheen de Koude Oorlog weet toe te lichten. Hij legt duidelijke verbanden en toont de vele misverstanden die de aanleiding vormden voor de evolutie van deze oorlog. De verscheidene leiders langs beide zijden die maar bleven vastlopen in hetzelfde stramien van onbegrip en geldingsdrang, de wederzijdse argwaan en algemene paranoia zorgden voor een bewapeningswedloop die bijna vijftig jaar zou duren en miljarden zou kosten aan beide naties. Ook de oorlog in Vietnam en Korea, de Cubacrisis, de splitsing van Europa, het ijzeren gordijn en de muur in Berlijn waren een rechtstreeks gevolg van deze situatie. Lees meer.