Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Dirk Martin

Dirk Martin recenseert “De Koude oorlog. Een nieuwe geschiedenis” in het Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (2009 – 1) o.m. als volgt: “Yvan Vanden Berghe schreef een volledig herwerkte uitgave van zijn voor het eerst in 1987 verschenen turf. (…) Aan het stuk evenementiële geschiedenis koppelt Vanden Berghe steeds een interpretatief raster. De allereerste reden voor de Koude Oorlog is het afwijzen door het kapitalisme van het bestaan van een ‘socialistische’ staat, terwijl de Sovjets het verlies van Russische territoria na de Eerste Wereldoorlog niet konden aanvaarden, zonder daarom de wereldrevolutie in werkelijkheid op gang te brengen. (…) Wat er ook van zij – en dit is één van de grote conclusies van het boek – stortte het communisme niet in mekaar omdat het in de wapenwedloop niet meer kon volgen, maar om interne redenen (…). Een tweede conclusie van de auteur is dat de Koude Oorlog onvermijdelijk was omdat de twee sociaal-economische systemen onverzoenbaar waren, waarop zich aan beide zijden het misverstand entte voortdurend militair bedreigd te zijn. (…) Vanden Berghe eindigt met een overkoepelend interpretatieraster, namelijk de culturele factor en meer in het bijzonder de religie en de orthodoxie in Rusland. (…) Realistisch besluit Vanden Berghe dat de strijd tussen de orthodoxe cultuursfeer en deze van de westerse christenen, waarvan de Koude Oorlog een specifieke periode was, niet voorbij is. Deze recensie geeft slechts een onvolledig beeld van de rijkdom van deze dichtbedrukte 500 pagina’s. Hoewel ‘slechts’ gebaseerd op indrukwekkend en geactualiseerd bibliografisch materiaal mag het boek gerust naast de internationale literatuur geplaatst worden, ook al kunnen er kanttekeningen geplaatst worden bij een aantal hypothesen.” Lees meer.