| |

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

cover De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis - Yvan Vanden Berghe
In 1987 verscheen mijn eerste boek over de Koude Oorlog. Ik noemde het een kroniek en het bevatte 173 pagina’s. De Koude Oorlog was toen nog bezig en daarom volgde in 1991 een nieuwe studie die ook het einde van de Koude Oorlog analyseerde. In 1995 en 2002 volgden nieuw herwerkte en vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar wordende archieven in zowel Oost en West. Een trend die zich op een versnelde manier doorzet. De studie van de Koude Oorlog is een volwaardige academische en wetenschappelijke bedrijvigheid geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent. Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal of Cold War Studies publicerenhoofdzakelijk over de Koude Oorlog. Daarnaast bestaan machtige onderzoeksinstellingen zoals Cold War International History Project en het Parallel History Project on Cooperative Security en andere die massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele monografieën groeien aan in een exponentiële reeks.
Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer dan 1500 correcties of aanvullingen zijn aangebracht. De bibliografie is met honderden titels aangevuld. Nieuw ook zijn de bijdragen van de eminente specialisten Doeko Bosscher
(Groningen) en Rik Coolsaet (Gent) over Nederland en België tijdens de Koude Oorlog.

Yvan Vanden Berghe, januari 2008.
Meer info over deze vijfde volledig herziene uitgave, en over hoe te bestellen:

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991) – Meer info

Lees de recensies die over dit boek verschenen. Klik hier.

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij richtte er de afstudeerrichting Internationale Politiek op die hij meer dan twintig jaar leidde. Hij doceerde ook aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt. Hij gaf meerdere gastcolleges aan Nederlandse Universiteiten en was redacteur van de Internationale Spectator. Doeko Bosscher is hoogleraar in de Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rik Coolsaet is hoogleraar in de Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Gent.

Yvan Vanden Berghe kan bereikt worden via yvan.vandenberghe@telenet.be of telefonisch op het nummer +32 (0)476 24 71 25.