Archief voor ‘Recensies over het boek ‘De koude oorlog. Een nieuwe geschiedenis’ van Yvan Vanden Berghe’ Categorie

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Dirk Martin

zondag, 19 december 2010

Dirk Martin recenseert “De Koude oorlog. Een nieuwe geschiedenis” in het Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (2009 – 1) o.m. als volgt: “Yvan Vanden Berghe schreef een volledig herwerkte uitgave van zijn voor het eerst in 1987 verschenen turf. (…) Aan het stuk evenementiële geschiedenis koppelt Vanden Berghe steeds een interpretatief raster. De allereerste reden voor de Koude Oorlog is het afwijzen door het kapitalisme van het bestaan van een ‘socialistische’ staat, terwijl de Sovjets het verlies van Russische territoria na de Eerste Wereldoorlog niet konden aanvaarden, zonder daarom de wereldrevolutie in werkelijkheid op gang te brengen. (…) Wat er ook van zij – en dit is één van de grote conclusies van het boek – stortte het communisme niet in mekaar omdat het in de wapenwedloop niet meer kon volgen, maar om interne redenen (…). Een tweede conclusie van de auteur is dat de Koude Oorlog onvermijdelijk was omdat de twee sociaal-economische systemen onverzoenbaar waren, waarop zich aan beide zijden het misverstand entte voortdurend militair bedreigd te zijn. (…) Vanden Berghe eindigt met een overkoepelend interpretatieraster, namelijk de culturele factor en meer in het bijzonder de religie en de orthodoxie in Rusland. (…) Realistisch besluit Vanden Berghe dat de strijd tussen de orthodoxe cultuursfeer en deze van de westerse christenen, waarvan de Koude Oorlog een specifieke periode was, niet voorbij is. Deze recensie geeft slechts een onvolledig beeld van de rijkdom van deze dichtbedrukte 500 pagina’s. Hoewel ‘slechts’ gebaseerd op indrukwekkend en geactualiseerd bibliografisch materiaal mag het boek gerust naast de internationale literatuur geplaatst worden, ook al kunnen er kanttekeningen geplaatst worden bij een aantal hypothesen.” Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Biblion

dinsdag, 18 november 2008

Biblion recenseerde De Koude Oorlog als volgt: “Yvan Vanden Berghe, hoogleraar diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, is de Koude-Oorlogspecialist in ons taalgebied. Dit grensverleggende en uitdagende boek verscheen voor het eerst in 1987 en werd voor deze druk zeer grondig herwerkt en aangevuld op basis van nieuw vrijgekomen informatie. In tien chronologische hoofdstukken neemt Vanden Berghe ons mee door de geschiedenis van de Koude Oorlog. Hij heeft daarbij niet alleen aandacht voor de politieke, militaire en diplomatieke aspecten, maar ook voor de economische, psychologische en culturele achtergronden. Een epiloog beschrijft de periode na de Koude Oorlog. Daarna volgen nog een virtuoos essay over de koude oorlog vanuit Europees perspectief, een conclusie rond enkele hamvragen en veertig puntige stellingen over de Koude Oorlog, die in feite nog eens het hele boek samenvatten. Dat alles wordt verlucht met enkele zwart-witfoto’s en kaartjes. Een vlot geschreven studie die af en toe ook originele en gedurfde verklaringen doet. Met een bibliografie per hoofdstuk en een register op persoons- en plaatsnamen.” Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hugo Van de Voorde

dinsdag, 18 november 2008

Hugo Van de Voorde publiceerde een recensie over De Koude Oorlog op de website van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen: “Yvan Vanden Berghe is erin geslaagd de overweldigende wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren te integreren in deze nieuwe editie en het verhaal aan te passen aan de resultaten van het meest recente archiefonderzoek. (…) In 2006 verscheen de Nederlandse vertaling van John Lewis Gaddis’ Koude Oorlog. Het kreeg meteen enorm veel aandacht in de media. Als je dat boek vergelijkt met De Koude Oorlog van Yvan Vanden Berghe blijkt ten volle hoe waardevol, evenwichtig en betrouwbaar de studie van de Vlaamse emeritus hoogleraar is. Zijn brede visie, zijn professionele correctheid en zijn indrukwekkende expertise hebben gezorgd voor een publicatie-van-hoog-niveau. De doelgroep van de auteur is het grote publiek. Hij slaagt er dan ook in een meeslepend verhaal te brengen, in combinatie met subtiele, genuanceerde duiding. En hij heeft er zich wel voor behoed de vlotte lectuur te verstoren door voetnoten. Wel brengt hij na elk hoofdstuk een selectieve bibliografie, waarbij recente studies een ruime plaats innemen. De uitgever heeft de inspanningen van de auteur gerespecteerd door zelf aan de vormgeving van deze editie heel wat zorg te besteden.  Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Robin Aerts

zondag, 19 oktober 2008

Robin Aerts publiceerde op 18/07/2008 een recensie over De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hij schrijft: “De Koude Oorlog – een nieuwe geschiedenis” is een bijgewerkte nieuwe uitgave waarin schrijver Yvan Vanden Berghe de nieuwe gegevens die na het opengaan van de vele archieven uit de voormalige Sovjet Unie verwerkt heeft. (…) De kracht van dit boek zit in de onpartijdigheid van de schrijver, die op objectieve wijze de verschillende stappen doorheen de Koude Oorlog weet toe te lichten. Hij legt duidelijke verbanden en toont de vele misverstanden die de aanleiding vormden voor de evolutie van deze oorlog. De verscheidene leiders langs beide zijden die maar bleven vastlopen in hetzelfde stramien van onbegrip en geldingsdrang, de wederzijdse argwaan en algemene paranoia zorgden voor een bewapeningswedloop die bijna vijftig jaar zou duren en miljarden zou kosten aan beide naties. Ook de oorlog in Vietnam en Korea, de Cubacrisis, de splitsing van Europa, het ijzeren gordijn en de muur in Berlijn waren een rechtstreeks gevolg van deze situatie. Lees meer.