Archief voor ‘Publicaties’ Categorie

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Biblion

dinsdag, 18 november 2008

Biblion recenseerde De Koude Oorlog als volgt: “Yvan Vanden Berghe, hoogleraar diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, is de Koude-Oorlogspecialist in ons taalgebied. Dit grensverleggende en uitdagende boek verscheen voor het eerst in 1987 en werd voor deze druk zeer grondig herwerkt en aangevuld op basis van nieuw vrijgekomen informatie. In tien chronologische hoofdstukken neemt Vanden Berghe ons mee door de geschiedenis van de Koude Oorlog. Hij heeft daarbij niet alleen aandacht voor de politieke, militaire en diplomatieke aspecten, maar ook voor de economische, psychologische en culturele achtergronden. Een epiloog beschrijft de periode na de Koude Oorlog. Daarna volgen nog een virtuoos essay over de koude oorlog vanuit Europees perspectief, een conclusie rond enkele hamvragen en veertig puntige stellingen over de Koude Oorlog, die in feite nog eens het hele boek samenvatten. Dat alles wordt verlucht met enkele zwart-witfoto’s en kaartjes. Een vlot geschreven studie die af en toe ook originele en gedurfde verklaringen doet. Met een bibliografie per hoofdstuk en een register op persoons- en plaatsnamen.” Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hugo Van de Voorde

dinsdag, 18 november 2008

Hugo Van de Voorde publiceerde een recensie over De Koude Oorlog op de website van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen: “Yvan Vanden Berghe is erin geslaagd de overweldigende wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren te integreren in deze nieuwe editie en het verhaal aan te passen aan de resultaten van het meest recente archiefonderzoek. (…) In 2006 verscheen de Nederlandse vertaling van John Lewis Gaddis’ Koude Oorlog. Het kreeg meteen enorm veel aandacht in de media. Als je dat boek vergelijkt met De Koude Oorlog van Yvan Vanden Berghe blijkt ten volle hoe waardevol, evenwichtig en betrouwbaar de studie van de Vlaamse emeritus hoogleraar is. Zijn brede visie, zijn professionele correctheid en zijn indrukwekkende expertise hebben gezorgd voor een publicatie-van-hoog-niveau. De doelgroep van de auteur is het grote publiek. Hij slaagt er dan ook in een meeslepend verhaal te brengen, in combinatie met subtiele, genuanceerde duiding. En hij heeft er zich wel voor behoed de vlotte lectuur te verstoren door voetnoten. Wel brengt hij na elk hoofdstuk een selectieve bibliografie, waarbij recente studies een ruime plaats innemen. De uitgever heeft de inspanningen van de auteur gerespecteerd door zelf aan de vormgeving van deze editie heel wat zorg te besteden.  Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Robin Aerts

zondag, 19 oktober 2008

Robin Aerts publiceerde op 18/07/2008 een recensie over De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hij schrijft: “De Koude Oorlog – een nieuwe geschiedenis” is een bijgewerkte nieuwe uitgave waarin schrijver Yvan Vanden Berghe de nieuwe gegevens die na het opengaan van de vele archieven uit de voormalige Sovjet Unie verwerkt heeft. (…) De kracht van dit boek zit in de onpartijdigheid van de schrijver, die op objectieve wijze de verschillende stappen doorheen de Koude Oorlog weet toe te lichten. Hij legt duidelijke verbanden en toont de vele misverstanden die de aanleiding vormden voor de evolutie van deze oorlog. De verscheidene leiders langs beide zijden die maar bleven vastlopen in hetzelfde stramien van onbegrip en geldingsdrang, de wederzijdse argwaan en algemene paranoia zorgden voor een bewapeningswedloop die bijna vijftig jaar zou duren en miljarden zou kosten aan beide naties. Ook de oorlog in Vietnam en Korea, de Cubacrisis, de splitsing van Europa, het ijzeren gordijn en de muur in Berlijn waren een rechtstreeks gevolg van deze situatie. Lees meer.

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

zondag, 10 februari 2008

cover De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis - Yvan Vanden Berghe
In 1987 verscheen mijn eerste boek over de Koude Oorlog. Ik noemde het een kroniek en het bevatte 173 pagina’s. De Koude Oorlog was toen nog bezig en daarom volgde in 1991 een nieuwe studie die ook het einde van de Koude Oorlog analyseerde. In 1995 en 2002 volgden nieuw herwerkte en vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar wordende archieven in zowel Oost en West. Een trend die zich op een versnelde manier doorzet. De studie van de Koude Oorlog is een volwaardige academische en wetenschappelijke bedrijvigheid geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent. Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal of Cold War Studies publicerenhoofdzakelijk over de Koude Oorlog. Daarnaast bestaan machtige onderzoeksinstellingen zoals Cold War International History Project en het Parallel History Project on Cooperative Security en andere die massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele monografieën groeien aan in een exponentiële reeks.
Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer dan 1500 correcties of aanvullingen zijn aangebracht. De bibliografie is met honderden titels aangevuld. Nieuw ook zijn de bijdragen van de eminente specialisten Doeko Bosscher
(Groningen) en Rik Coolsaet (Gent) over Nederland en België tijdens de Koude Oorlog.

Yvan Vanden Berghe, januari 2008.
Meer info over deze vijfde volledig herziene uitgave, en over hoe te bestellen:

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991) – Meer info

Lees de recensies die over dit boek verschenen. Klik hier.

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij richtte er de afstudeerrichting Internationale Politiek op die hij meer dan twintig jaar leidde. Hij doceerde ook aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt. Hij gaf meerdere gastcolleges aan Nederlandse Universiteiten en was redacteur van de Internationale Spectator. Doeko Bosscher is hoogleraar in de Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rik Coolsaet is hoogleraar in de Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Gent.

Yvan Vanden Berghe kan bereikt worden via yvan.vandenberghe@telenet.be of telefonisch op het nummer +32 (0)476 24 71 25.

Vlaanderen Gidsland?

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in Internationale Spectator, 2005, pp. 64-66.

Geen enkel land staat zo dicht bij Nederland als Vlaanderen. De modale Vlaming heeft altijd al een duidelijk beeld van Nederland gehad. Natuurlijk bevatte dit beeld de klassieke stereotypen, maar de algemene houding was genuanceerd: er was pro en contra. De soms nogal arrogante, betweterige houding van het kleine maar superieure gidsland kon in Vlaanderen niet bepaald op veel sympathie rekenen.

Lees meer »

Sed nihil ad Brugas?* Itinerarium van een Bruggeling

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in V. Vermeersch e.a., Brugge, Antwerpen, Mercaterfonds, 2002, pp. 40-55.

* “Maar niets [geen enkele stad, met name in de Nederlanden] kan met Brugge vergeleken worden.” Hadrianus Barlandus (1488-1542).

Het Brugge van de vroege jaren vijftig was stil en ingeslapen. De stokoude katholieke ridder-burgemeester en de eveneens oude conservatieve bisschop wilden niet dat er iets veranderde: geen fabrieken, geen opstandig werkvolk, geen socialisten, geen onzedige badpakken op het Zeebrugse strand en liefst geen of zo weinig mogelijk rijksonderwijs. Lees meer »

Moedertje Rusland

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in Punt, 19 maart 2002, p. 58

Wij durven het zo moeilijk toegeven, maar het gaat niet goed met moedertje Rusland. Alles wat daar vroeger verkeerd liep zoals de economische achterstand, de corruptie, het grimmige regime was de schuld van de vermaledijde Russische variant van het marxisme. De oplossing lag voor de hand: open een vrije markt, installeer de democratie en alles loopt op wieltjes. Lees meer »

Waarom moet Moedertje Rusland blijven lijden?

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in 1998.

De verantwoordelijken willen het maar niet inzien: economie heeft meer met cultuur te maken dan wat dan ook. Cultuur is voor mij de levenswijze, de waarden, de mentaliteit en het wereldbeeld van een volk. Het is dus veel meer dan de “schone kunsten”. Dat wist Max Weber al, maar sindsdien is dit inzicht in onbruik geraakt. Na Keynes dachten onze overmoedige economen en politici dat iedere maatschappij maakbaar was. Lees meer »