Archief voor november, 2008

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Biblion

dinsdag, 18 november 2008

Biblion recenseerde De Koude Oorlog als volgt: “Yvan Vanden Berghe, hoogleraar diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, is de Koude-Oorlogspecialist in ons taalgebied. Dit grensverleggende en uitdagende boek verscheen voor het eerst in 1987 en werd voor deze druk zeer grondig herwerkt en aangevuld op basis van nieuw vrijgekomen informatie. In tien chronologische hoofdstukken neemt Vanden Berghe ons mee door de geschiedenis van de Koude Oorlog. Hij heeft daarbij niet alleen aandacht voor de politieke, militaire en diplomatieke aspecten, maar ook voor de economische, psychologische en culturele achtergronden. Een epiloog beschrijft de periode na de Koude Oorlog. Daarna volgen nog een virtuoos essay over de koude oorlog vanuit Europees perspectief, een conclusie rond enkele hamvragen en veertig puntige stellingen over de Koude Oorlog, die in feite nog eens het hele boek samenvatten. Dat alles wordt verlucht met enkele zwart-witfoto’s en kaartjes. Een vlot geschreven studie die af en toe ook originele en gedurfde verklaringen doet. Met een bibliografie per hoofdstuk en een register op persoons- en plaatsnamen.” Lees meer.

Recensie De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis. Hugo Van de Voorde

dinsdag, 18 november 2008

Hugo Van de Voorde publiceerde een recensie over De Koude Oorlog op de website van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen: “Yvan Vanden Berghe is erin geslaagd de overweldigende wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren te integreren in deze nieuwe editie en het verhaal aan te passen aan de resultaten van het meest recente archiefonderzoek. (…) In 2006 verscheen de Nederlandse vertaling van John Lewis Gaddis’ Koude Oorlog. Het kreeg meteen enorm veel aandacht in de media. Als je dat boek vergelijkt met De Koude Oorlog van Yvan Vanden Berghe blijkt ten volle hoe waardevol, evenwichtig en betrouwbaar de studie van de Vlaamse emeritus hoogleraar is. Zijn brede visie, zijn professionele correctheid en zijn indrukwekkende expertise hebben gezorgd voor een publicatie-van-hoog-niveau. De doelgroep van de auteur is het grote publiek. Hij slaagt er dan ook in een meeslepend verhaal te brengen, in combinatie met subtiele, genuanceerde duiding. En hij heeft er zich wel voor behoed de vlotte lectuur te verstoren door voetnoten. Wel brengt hij na elk hoofdstuk een selectieve bibliografie, waarbij recente studies een ruime plaats innemen. De uitgever heeft de inspanningen van de auteur gerespecteerd door zelf aan de vormgeving van deze editie heel wat zorg te besteden.  Lees meer.