Archief voor februari, 2008

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

zondag, 10 februari 2008

cover De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis - Yvan Vanden Berghe
In 1987 verscheen mijn eerste boek over de Koude Oorlog. Ik noemde het een kroniek en het bevatte 173 pagina’s. De Koude Oorlog was toen nog bezig en daarom volgde in 1991 een nieuwe studie die ook het einde van de Koude Oorlog analyseerde. In 1995 en 2002 volgden nieuw herwerkte en vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar wordende archieven in zowel Oost en West. Een trend die zich op een versnelde manier doorzet. De studie van de Koude Oorlog is een volwaardige academische en wetenschappelijke bedrijvigheid geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent. Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal of Cold War Studies publicerenhoofdzakelijk over de Koude Oorlog. Daarnaast bestaan machtige onderzoeksinstellingen zoals Cold War International History Project en het Parallel History Project on Cooperative Security en andere die massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele monografieën groeien aan in een exponentiële reeks.
Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer dan 1500 correcties of aanvullingen zijn aangebracht. De bibliografie is met honderden titels aangevuld. Nieuw ook zijn de bijdragen van de eminente specialisten Doeko Bosscher
(Groningen) en Rik Coolsaet (Gent) over Nederland en België tijdens de Koude Oorlog.

Yvan Vanden Berghe, januari 2008.
Meer info over deze vijfde volledig herziene uitgave, en over hoe te bestellen:

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991) – Meer info

Lees de recensies die over dit boek verschenen. Klik hier.

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij richtte er de afstudeerrichting Internationale Politiek op die hij meer dan twintig jaar leidde. Hij doceerde ook aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt. Hij gaf meerdere gastcolleges aan Nederlandse Universiteiten en was redacteur van de Internationale Spectator. Doeko Bosscher is hoogleraar in de Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rik Coolsaet is hoogleraar in de Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Gent.

Yvan Vanden Berghe kan bereikt worden via yvan.vandenberghe@telenet.be of telefonisch op het nummer +32 (0)476 24 71 25.

Alumni blikken terug

zaterdag, 2 februari 2008

Voorgedragen door Belgisch diplomaat Timon Bo Salomonson op 24 mei 2007, ter gelegenheid van de emeritaatsviering van prof. dr. Yvan Vanden Berghe.

Geachte aanwezigen,
Geachte Prof. dr. Yvan Vanden Berghe,
Beste Yvan,

Uw leven en werk heeft uiteraard ook de studentengemeenschap niet onberoerd gelaten en deze wenst dan ook een bijdrage te leveren aan de terechte lofbetuigingen van vandaag. De bezieler van zovele luisteraars die feedback krijgt van zijn ‘bezielden’. Daarom hebben we aan oud-studenten en huidige studenten gevraagd hun Yvanherinneringen op papier te zetten. Wees niet bevreesd, de reacties zijn positief … en de rest hebben we weggelaten.

Lees meer »

De historicus en de tijdgeest

vrijdag, 1 februari 2008

Rede door Yvan Vanden Berghe ter gelegenheid van zijn emeritaatsviering op 24 mei 2008 (Universiteit Antwerpen)

1. Brugge en Gent

Ik heb een gelukkig professioneel leven gehad! Ik kon doen wat ik graag deed: me verdiepen in historische problemen en daarover doceren en publiceren. Door omstandigheden is het meer doceren dan publiceren geworden. Mag ik mijn Brugse stadgenoot, voormalig eerste minister Jean-Luc Dehaene parafraseren? Ooit zei hij dat hij een politicus van de 20ste eeuw was, dus geen van de 21ste eeuw. Ik ben een typisch Vlaamse professor van de 20ste eeuw geweest. Lees meer »