Archief voor januari, 2008

Vlaanderen Gidsland?

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in Internationale Spectator, 2005, pp. 64-66.

Geen enkel land staat zo dicht bij Nederland als Vlaanderen. De modale Vlaming heeft altijd al een duidelijk beeld van Nederland gehad. Natuurlijk bevatte dit beeld de klassieke stereotypen, maar de algemene houding was genuanceerd: er was pro en contra. De soms nogal arrogante, betweterige houding van het kleine maar superieure gidsland kon in Vlaanderen niet bepaald op veel sympathie rekenen.

Lees meer »

Sed nihil ad Brugas?* Itinerarium van een Bruggeling

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in V. Vermeersch e.a., Brugge, Antwerpen, Mercaterfonds, 2002, pp. 40-55.

* “Maar niets [geen enkele stad, met name in de Nederlanden] kan met Brugge vergeleken worden.” Hadrianus Barlandus (1488-1542).

Het Brugge van de vroege jaren vijftig was stil en ingeslapen. De stokoude katholieke ridder-burgemeester en de eveneens oude conservatieve bisschop wilden niet dat er iets veranderde: geen fabrieken, geen opstandig werkvolk, geen socialisten, geen onzedige badpakken op het Zeebrugse strand en liefst geen of zo weinig mogelijk rijksonderwijs. Lees meer »

Moedertje Rusland

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in Punt, 19 maart 2002, p. 58

Wij durven het zo moeilijk toegeven, maar het gaat niet goed met moedertje Rusland. Alles wat daar vroeger verkeerd liep zoals de economische achterstand, de corruptie, het grimmige regime was de schuld van de vermaledijde Russische variant van het marxisme. De oplossing lag voor de hand: open een vrije markt, installeer de democratie en alles loopt op wieltjes. Lees meer »

Waarom moet Moedertje Rusland blijven lijden?

maandag, 28 januari 2008

Gepubliceerd in 1998.

De verantwoordelijken willen het maar niet inzien: economie heeft meer met cultuur te maken dan wat dan ook. Cultuur is voor mij de levenswijze, de waarden, de mentaliteit en het wereldbeeld van een volk. Het is dus veel meer dan de “schone kunsten”. Dat wist Max Weber al, maar sindsdien is dit inzicht in onbruik geraakt. Na Keynes dachten onze overmoedige economen en politici dat iedere maatschappij maakbaar was. Lees meer »

De historicus Yvan Vanden Berghe

zondag, 27 januari 2008

Lezing door Els Witte, pro-rector van de Vrije Universiteit Brussel en emeritus gewoon hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, ter gelegenheid van de emeritaatsviering van Yvan Vanden Berghe, gewoon hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, op 24 mei 2007.

De contemporaine geschiedenis is nog een vrij jonge discipline. Vandaar dat nu pas de tweede generatie contemporanisten, die in de jaren 1970 de pioniers opvolgden, de universiteit verlaten en ze samen met de opvolgers, elkaars afscheidsituelen begeleiden. Lees meer »